Föreningen har idag betalat ut lönerna för oktober månad till sina anställda, spelare och ledare. Bristande likviditet och ett resultatunderskott för helåret har den senaste tiden äventyrat föreningens fortlevnad. Därför har styrelsen tillsammans med de anställda arbetat intensivt med olika partners för att undanröja de akuta problemen för månadsskiftet oktober-november och nu har alltså lönerna kunnat betalas i tid. Det kommer dock att krävas ytterligare hårt arbete för att helt stabilisera situationen.