Vinstnummer från 50/50 lotteriet den 9/7:

Lottnummer: 1763

Lottnummer: 1721

Vinsterna kan hämtas ut på kansliet!