Läs gärna HDs intervju med huvudtränare Alexander Tengryd:

https://www.hd.se/2017-12-15/sa-ser-planen-ut-for-nya-aff

Joakim Eriksson