Thomas Persson slutar som Tipselitansvarig och tränare för U19/U21. Han ersätts av Christian Järdler som kommer att kombinera rollen som Tipselitansvarig och huvudtränare för träningsgruppen U19/U17 med sin huvudtränaruppgift för Damlaget.

Organisationen för Tipselitverksamheten förändras till två träningsgrupper, P14/P15 och U17/U19 och inom kort hoppas vi kunna presentera ansvarig för P14/P15.

Vi vill tacka Thomas för det arbete han lagt ner i sin roll som tränare och som Sportchef Ungdom, en tjänst som försvinner i den nya organisationen.

Samtidigt vill vi hälsa Christian välkommen i sin nya roll och önskar honom lycka till.

Krister Karlsson och Lars-Göran Ohlsson slutar i samband med omorganisationen sina uppdrag inom U17. Vi tackar dessa båda för deras arbete. Speciellt tack till L-G som lagt ner många energiska år för föreningen och speciellt P97:orna.