Till alla medlemmar i ÄFF

Styrelsen i ÄFF har tagit beslut att A-lagets samtliga matcher under 2014 skall spelas på Olympia.

Detta beslut skapar säkert en mängd känslor hos många av oss medlemmar, och vi i styrelsen vill därför informera om hur och varför detta beslut tvingades att tas.

Som ni säkert känner till, ställer Svenska Fotbollsförbundet ett antal krav på en arena/idrottsplats för att denna skall anses vara godkänd. Dessa krav har samtliga elitföreningar tillsammans med kommunförbundet varit med om att ta fram och anläggningarna skall vara uppdaterade till säsongen 2014.

Ängelholms Idrottsplats är inte godkänd och därför har Ängelholms kommun planerat att bygga en ny arena. Dessa planer började skissas på 2009 och ni har säkert följt debatten i våra lokala medier. Som en följd av debatten har kommunen tittat på andra alternativ, ex möjligheten att uppgradera befintlig idrottsplats. ÄFF:s deltagande i arenaarbetet har varit aktivt från tid till annan, dock utan större påverkan.

För 2 veckor sedan informerade Ängelholms kommun att planerna för ny arena läggs på framtiden. Ett beslut som kom lika oväntat som plötsligt.

Styrelsen för ÄFF inventerade vilka olika alternativ som stod till buds och konstaterade att 3 möjliga åtgärder fanns för att rädda spel i Superettan 2014.

 

  1. Dispens i avvaktan på ny arena
  2. Dispens i avvaktan på uppgraderad befintlig idrottsplats
  3. Spel på annan godkänd arena

 

Kontakt togs med Svenska Fotbollsförbundet och här fick ÄFF informationen att de två första alternativen fungerade under förutsättning att det fanns tagna kommunala beslut avseende tids- och finansieringsplan på något av de alternativen. Att få fram dessa kommunala beslut under så kort tid bedömdes som utsiktslösa. Kvar fanns då ett alternativ, spel på annan godkänd arena.

Ett möte bokades med HIF:s ledning som snabbt tog frågan till sin styrelse. Beslutet därifrån var positivt och ÄFF välkomnades till Olympia.

Detta besked informerades Ängelholms kommun om som tyckte att lösningen var den bästa i rådande situation och nu förs en dialog mellan ÄFF, kommunen och HIF om kostnaderna för denna åtgärd.

Beslutet att flytta A-lagets hemmamatcher kan man ha mycket synpunkter på och styrelsen upplever situationen som oerhört svår, men att det finns inga andra alternativ som ÄFF själva kan råda över. Ett beslut var tvunget att tas under andra delen av oktober för att inte tappa fart och tid i införsäljningen av kommande säsong. I annat fall hade även vår ekonomi äventyrats.

Styrelsen hoppas att ÄFF:s medlemmar väljer att se positivt på beslutet i avvaktan på spel på ”egen” arena.

Styrelsen Ängelhoms FF