Söndag den 30 mars inbjuds Du till ett medlemsmöte om ÄFF:s framtid.

 

Vi kommer att redogöra för läget som det ser ut idag, och vi kommer att prata om framtiden.

 Vi behöver din hjälp!

 Välkommen till klubblokalen klockan 10.00. Vi håller på som längst till 14.00

 Enkel förtäring serveras.

Välkommen!
Mats Johansson