Igår var det årsmöte på Ängelholms IP. Förutom att det blev några nya namn i styrelsen, delades även pris ut.

Under mötet tackades två styrelsemedlemmar: Håkan Svensson och Magnus Leeman, som har valt att lämna styrelsen efter sin tvåårsperiod. Samtidigt valdes Daniel Koch (2 år) och Jakob Larsson (2 år) in i styrelsen samt att de nuvarande styrelsemedlemmarna fick förnyat förtroende: Mikael Modig (1 år), Peter Zachrison (1), Annette Bergenhem (2) och Daniel Johansson Hernius (2).

På mötet delades det även ut tre olika pris: Ordförandens Pris till årets ledare samt Lappens Pris till årets spelare i akademin samt dam.

Bedömningen för Ordförandens Pris till årets ledare sker utifrån följande kriterier: Engagemang för föreningen som helhet, inte enbart ett eget lag. Nedlagd tid, såväl ideell som ersatt. Insatsens kvalitet och betydelse för föreningen. Ledarens attityd och vilja/förmåga till samarbete med andra. Ledarens agerande som förebild och föredöme för andra. Årets ledare gick till Joakim Nilsson.

Bedömningen för Lappens Pris till årets spelare sker utifrån följande kriterier: Förmågan och viljan att kämpa för laget. En positiv attityd och ett stöd till medspelare inte minst yngre kamrater, på och utanför plan. Sättet att agera i match och träning, positivt, stödjande, självuppoffrande. Viljan att utvecklas, växa och bli bättre. Spelarens agerande som förebild och föredöme för andra. Årets spelare gick till Josef Getachew och Josefine Andersson.

Vi tackar alla er som var på plats igår på årsmötet!