Magnus Petrisson fick ladda om och längtade tillbaka: https://www.hd.se/2018-03-14/petrisson-fick-ladda-om-och-langtade-tillbaka