Kansli
Tel: 0431-48 78 00
E-post: info@angelholmsff.se
Besöksadress: Kullavägen 5, 262 53 Ängelholm
Postadress: Kullavägen 5, 262 53 Ängelholm

Föreningsnummer: 08824-15

Plusgiro: 693 709-8
Bankgiro: 5306-1826
Org.nr: 839400-3985
Swish: 123 080 31 63

Kansliansvarig
Greger Jinnemo – Mobil 0703 – 78 19 90
greger@jinnemo.se

Huvudtränare A
Karl-Gunnar Björklund – Mobil 0735 – 35 53 75
kalleb365@gmail.com

Assisterande tränare A
Peter Bjurenwall – Mobil 0705 – 98 45 85
bjurenwall@icloud.com

Akademichef
Markus Tilly – Mobil: 076 769 35 63
markustilly@hotmail.com

Senior, ungdom, samt medlems & Fogis ansvarig
Kalle Hansson – Mobil 0768 – 64 68 27
kalle@angelholmsff.se

Driftpersonal
Magnus Nilsson – Mobil: 0706 – 22 15 44
magnus@angelholmsff.se
Driftspersonal – Mobil: 0702 – 38 67 25

Mediaansvarig
Joakim Eriksson – Mobil: 0709 – 12 69 98
joakimeriksson299@gmail.com

Ungdomstränare
Amar Kukuljac
saleri11@yahoo.com

Sport- och sponsorsäljare
Vladica Zlojutro – Mobil: 0761 – 70 80 30
vlado__19@hotmail.com

Pressansvarig
Peter Zachrison – Mobil: 0707 – 67 39 78

Fotograf
Josefin Persson
jossipersson@hotmail.se

Ängelholms FFs Styrelse
Mikael Modig, ordförande, 0701-857613, braveflix@gmail.com
Peter Zachrison, vice ordförande, 0707-673978
Ingvar Johansson, 076-870 70 20, rolfingvarjohanssson@gmail.com
Annette Bergenhem
Håkan Svensson, hakan@melinforvaltning.se
Magnus Leeman
Daniel Johansson Hernius, dj@comotion.se